Napravi rezervaciju

4 Vaši podaci keyboard_arrow_down

Ako želite anonimnu prijavu zbog zaštite podataka.
Zbog zaštite osobnih podataka potrebno je znati da se podaci koji se nalaze u formularu koriste isključivo samo za rezervaciju termina. Neće se koristiti za nikakve druge radnje u smislu reklamiranja, statistike i slično. Nakon obavljenog dogovora o terminu podaci će biti smješteni u naš kalendar narudžbi ili će biti pobrisani u slučaju otkazivanja narudžbe. Svaki korisnik ima pravo zatražiti brisanje podataka na način da nazove kontakt telefon +385912132133 te isto zatraži. Ukoliko ne želite ostavljati svoje osobne podatke molimo vas da aktivirate opciju anonimno te ćete dobiti identifikacijski broj po kojem ćemo vas voditi. Način kontaktiranja navedite u opisu. Ukoliko u opisu ne navedete način kontaktiranja narudžba će biti poništena.